Брайл ФМ- гласът на незрящите младежи ІІ

Брайл ФМ- гласът на незрящите младежи ІІ

 

Центърът за европейско развитие и реализация има удоволствието да ви уведоми, че проектът „Брайл ФМ - гласът на незрящите младежи - ІІ” по програма „Младежта в действие”, е в своят финален етап. Настоящият проект се явява продължение и надграждане на проведения по-рано през годината проект „Брайл ФМ - гласът на незрящите младежи”. Проектът се провежда с участници от двете училища за деца с увредено зрение в София и Варна. Основната цел на проекта е онлайн радиото „Брайл ФМ” да защити мястото си на национален форум на незрящите хора в България чрез професионално разработена концепция за неговото функциониране и обучението и включването на репортери от отдалечени места. Така радиото ще преодолее липсата на електронна медия или дори на специализирано предаване, насочени към хората с увреждания в България. В рамките на настоящия проект вече преминалите през обучение младежи разработват, под ръководството на незрящи тренер и обучаващ, обща концепция, структура, програмна схема, програмни блокове и отделни предавания и усъвършенстват техническите си знания и умения чрез обмяна на опит. Едновременно с това незрящи младежи от училището във Варна бяха обучени за постоянни репортери на радиото, които да осигуряват отварянето му към по-обширна и пълноценна информация за живота на незрящите, за техните нужди и грижи, както и за постиженията им във всички области на социалния живот. Всички участници в проекта - обучавани, тренер и обучаващ са незрящи, които със своя професионализъм, ентусиазъм и ефективна работа стимулират по-активната позиция и по-високото лично и социално самочувствие у незрящите в България. Да пожелаем успех на участниците и успешен старт на радиото!





{START_COUNTER}